Titlu proiect: Dezvoltarea capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor de cercetare și a centrelor de cercetare aplicativă din România - implementarea unui model pilot

Contract Nr. 10S/04.02.2015

Finanţare: Buget de Stat – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare – autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovarePlan sectorial

Valoarea proiectului (include alte surse atrase):                           1.500.000 lei

Valoarea contractului (sursa – bugetul de stat – total estimat):    1.500.000 lei

            - din care, pentru anul 2015 (sursa-buget de stat):              1.000.000 lei

Durata contractului:                                                                        16 luni

Autoritatea Contractantă: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare – autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare

ContractorUniversitatea POLITENICA București

Scopul proiectului constă în realizarea unui model pilot pentru funcțiunile de transfer și valorificare a rezultatelor din cercetare și a expertizei științifice și tehnice a institutelor și a centrelor de cercetare aplicativă din țara noastră, în vederea implementării prin compartimente specializate din structura acestora. Implementarea cu succes în țara noastră a unui astfel de model pilot va constitui un real vector de creștere a competitivității  activităților de cercetare aplicativă și al valorificării pe piață a rezultatelor acestora.

Consorțiul acestui proiect este format din:

- Universitatea Politehnica din București – UPB, coordonator
- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Măsurării
INCDMTM, București, partener
- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile si Pielărie – INCDTP, București, partener
- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrica – ICPE - CA, București, partener
- Centrul de Informare Tehnologica CIT IRECSON, București, partener
- Asociația Romana de Transfer Tehnologic si Inovare - ARoTT, partener

Prezentarea proiectului

România a încheiat ciclul de politici publice 2007-2013 în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării prin care și-a propus obiective ambițioase, multe dintre ele deja realizate. Printre acestea s-au aflat și investiții însemnate pentru modernizarea infrastructurilor specifice. S-a mizat pe o creștere substanțială a alocărilor publice pentru CDI. O bună parte din fondurile destinate cercetării au fost îndreptate spre cercetarea cu efecte practice, tangibile, spre inovare și spre stimularea cooperării dintre organizațiile de cercetare din sectorul public și operatorii economici. În aceste condiții, până în momentul de față, principalele reușite ale sistemului de CDI românesc sunt legate de creșterea vizibilității internationale a cercetării românești, de îmbunătățirea infrastructurii și, într-o măsură relativă, de creșterea numărului de tineri doctori și cercetători și de angajarea unui dialog cu dispora științifică. Nu s-a reușit decât într-o măsură mult mai redusă dinamizarea dezvoltării și a inovării bazate pe cercetare și, la nivelul operatorilor economici, operaționalizarea mecanismelor prin care contribuția mediului privat la investiția în cercetare să crească.

Noul ciclu strategic 2014-2020 ține seama de împlinirile dar și de nerealizările ultimilor ani de reformă a cercetării și inovării. În contextul strategiei Europa 2020 și al initiativei “O uniune a inovării”, CE a invitat statele membre să regândească propriile strategii CDI, astfel încât fondurile structurale și de investiții să poată fi folosite mai eficient, iar sinergiile dintre diferitele politici comunitare, naționale și regionale, dintre investițiile publice și private să poată fi intensificate.Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară extinderea măsurilor care să permită dezvoltarea cu prioritate a capacității organizațiilor de cercetare din sectorul public de a pune în valoare și a transfera către mediul economic rezultatele din cercetare și expertiza științifică și tehnică de înalt nivel pe care le dețin. În acest sens, este utilă analiza comparativă a modelelor de succes din alte țări, care ar trebui să stea la baza noilor initiative de implementare a serviciilor de valorificare rapidă pe piață a capacității și creativității din domeniile științei și tehnologiei. Stimularea valorificării rapide pe piață a rezultatelor cercetărilor proprii ale institutelor  și centrelor de cercetare aplicativă presupune inclusiv corelarea finanțării acestora cu succesul înregistrat în activitățile de transfer tehnologic și sprijinire a competitivității comunităților din arealul geografic și științific cărora le aparțin.